O Podziemiach

Poznaj historię dawnego Jarosławia – miasta wielkiego bogactwa, kultury, polityki i interesów.

Poznaj fascynującą historię XVI/XVII-wiecznego Jarosławia, która wprawdzie nie zmieni Twojego życia, ale na pewno zmieni sposób postrzegania tego podkarpackiego miasteczka. Miasta leżącego niegdyś na skrzyżowaniu kultur, religii oraz… w centrum europejskiego handlu. Dowiedz się czemu zawdzięczało ono status jednego z najznamienitszych i najzamożniejszych miast Polski? Jaką rolę odegrał port na Sanie, do którego wpływały majestatyczne szkuty, a jaką sprawna polityka właścicieli miasta? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego w towarzystwie przewodnika PTTK.

Opłata za przewodnika PTTK
Normalna 19 zł
Ulgowa 11 zł

 

Przydatne informacje

  • Oferta skierowana dla grup minimalnie 8-osobowych.
  • Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
  • Jednorazowo do Przejścia może wejść maksymalnie 15 osób.
  • Grupy zorganizowane powyżej 15 osób dzielone są na mniejsze i wchodzą w odstępach co najmniej 15 minut.
  • Opiekun grupy zorganizowanej jest zwolniony z opłaty przewodnickiej.
  • Czas zwiedzania ok. 60 minut.

Galeria