Podziemne Przejście Turystyczne, Rynek 4, 5, 6

Leżący na szlaku handlowym i słynący z tłumnych jarmarków, Jarosław potrzebował przestrzeni magazynowych do przechowywania towarów. Pod kamienicami drążono korytarze, które utworzyły swoiste, niezależne od siebie sieci podziemnych labiryntów. Dzisiaj podziemia stanowią dziedzictwo kulturowe Jarosławia.

Zwiedzanie Podziemnego Przejścia Turystycznego (Rynek 4, 5, 6)

 
CENY BILETÓW
Normalny 20 zł
Ulgowy * 15 zł
Rodzinny (2+3)** 65 zł
CENY BILETÓW dla mieszkańców miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego***
Normalny 15 zł
Ulgowy* 10 zł
Rodzinny (2+3)** 45 zł
 CENA ZA WYNAJEM AUDIOPRZEWODNIKA
Wynajem 5 zł
 na jeden audioprzewodnik może przypadać maksymalnie dwa bilety
 

* dla ustawowych uprawnień oraz posiadaczy Ogólnopolskiej i Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
Grupa zorganizowana to grupa licząca co najmniej 15 osób, która przebywa z opiekunem na wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży, szkołę, zakład pracy, itp. i traktowana jest przez usługodawcę jako jeden podmiot.
** dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Powyżej 5 osób, każda kolejna osoba liczona jest biletem według cennika
*** przysługuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na podstawie adresu lub organu wydającego. W przypadku biletu rodzinnego – po okazaniu dokumentu przez co najmniej jedną osobę dorosłą.

Przydatne informacje

  • zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem lub z audioprzewodnikiem,
  • zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się co godzinę przy minimalnej ilość 3 os.,
  • zwiedzanie z audioprzewodnikiem odbywa się w godzinach pracy Podziemnego Przejścia Turystycznego pod warunkiem dostępności urządzeń,
  • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację.

Galeria