Ceny zwiedzania

OFERTA DLA TURYSTÓW I GRUP ZORGANIZOWANYCH*

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE (RYNEK 4, 5, 6)
CENY BILETÓW
Normalny 20 zł
Ulgowy ** 15 zł
Rodzinny (2+3)*** 65 zł
CENY BILETÓW
dla mieszkańców miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego ****
Normalny 15 zł
Ulgowy** 10 zł
Rodzinny (2+3)*** 45 zł
CENA ZA WYNAJEM AUDIOPRZEWODNIKA
Audioprzewodnik 5 zł
Na jeden audioprzewodnik może przypadać maksymalnie dwa bilety.

 

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (RYNEK 14)
CENY BILETÓW
Normalny 20 zł
Ulgowy ** 15 zł
Rodzinny (2+3)*** 65 zł
 

WYCIECZKA  PO DWÓCH TRASACH PODZIEMNYCH
„JAROSŁAW MIASTO PODZIEMI”

CENY BILETÓW
Normalny 30 zł
Ulgowy ** 25 zł
Rodzinny (2+3)*** 100 zł

 

* grupa zorganizowana to grupa licząca co najmniej 15 osób, która przebywa z opiekunem na wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży, szkołę, zakład pracy, itp. i traktowana jest przez usługodawcę jako jeden podmiot.
** dla ustawowych uprawnień i posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
***  dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Każda kolejna osoba według cennika
**** przysługuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na podstawie adresu lub organu wydającego. W przypadku biletu rodzinnego – po okazaniu dokumentu przez co najmniej jedną osobę dorosłą.

OFERTA DLA SZKÓŁ, SZKÓŁEK SPORTOWYCH, PÓŁKOLONII, KOLONII, OBOZÓW*

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE (RYNEK 4, 5, 6)
CENA BILETU
Szkolny** 12 zł
CENA BILETU
dla  szkół z miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego 
Szkolny jarosławski*** 10 zł

 

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (RYNEK 14)
CENA BILETU
Szkolny** 12 zł
 

WYCIECZKA  PO DWÓCH TRASACH PODZIEMNYCH
„JAROSŁAW MIASTO PODZIEMI”

CENA BILETU
Szkolny** 20 zł

 

WARSZTATY W PODZIEMIACH

CENA
Szkolny ** 10 zł
Dostępne warsztaty: Questing „Skarby Podziemi”, Labirynt Ciekawostek – „Co w kuchni piszczy?”, Labirynt Ciekawostek – „WY-stroicie w starym stylu”

* minimalna liczebność grupy: 10 osób
** dotyczy szkół, szkółek sportowych, półkolonii, kolonii, obozów
*** dotyczy szkół z terenu miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego