Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 14

To jedna z najstarszych podziemnych tras turystycznych w Polsce. Została zlokalizowana w rozległych podziemiach tzw. kamienicy Rydzikowej z początku XVII w., prezentującej najlepiej zachowany typ kamienicy jarosławskiej. Trasa składa się z podziemnych komór i korytarzy obudowanych cegłą. Jej długość wynosi około 150 m, przy różnicy poziomów sięgającej do 8,5 m. Atrakcja została otwarta w 1984 r. z inicjatywy zespołu naukowego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prowadzącego w 2 poł. XX w. autorski nadzór nad akcją ratowania starego miasta w Jarosławiu – najpiękniejszej części Jarosławia, której istnienie było zagrożone przez zapadające się podziemne korytarze.
Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej (Rynek 14)
Bilet* 6 zł
* Szkoły, szkółki sportowe, półkolonie, kolonie, obozy. Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja