Ceny zwiedzania

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE (RYNEK 4, 5, 6)
Z przewodnikiem
Bilet normalny 16 zł
Bilet ulgowy * 8 zł
Karta jarosławska ** 6 zł
Grupy szkolne *** 6 zł
Z audioprzewodnikiem
Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy * 6 zł
Audioprzewodnik 7 zł
Na jeden audioprzewodnik może przypadać maksymalnie dwa bilety.
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (RYNEK 14)
Z przewodnikiem
Bilet normalny 16 zł
Bilet ulgowy * 8 zł
Karta jarosławska ** 6 zł
Grupy szkolne *** 6 zł
JAROSŁAW MIASTO PODZIEMI
Zwiedzanie łączone Podziemnego Przejścia Turystycznego (Rynek 4, 5, 6) i Podziemnej Trasy Turystycznej (Rynek 14)
Bilet normalny 24 zł
Bilet ulgowy * 12 zł
Grupy szkolne *** 6 zł
JAROSŁAW MIASTO OLŚNIEŃ I JEGO PODZIEMIA
Zwiedzanie łączone Starego Miasta w Jarosławiu i Podziemnej Trasy Turystycznej (Rynek 14)
Bilet normalny 26 zł
Bilet ulgowy * 13 zł
QUESTING „SKARBY PODZIEMI”
Questing w Podziemnym Przejściu Turystycznym (Rynek 4, 5, 6)
Bilet normalny 8 zł
Grupy szkolne*** 6 zł
Minimalna liczebność grupy: 6 osób.
LABIRYNT CIEKAWOSTEK
Warsztaty w Podziemnym Przejściu Turystycznym (Rynek 4, 5, 6)
Grupy szkolne *** 6 zł
Minimalna liczebność grupy: 8 osób. 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja

* dla ustawowych uprawnień oraz posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

** dla posiadaczy Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny lub Jarosławskiej Karty Seniora

*** dla szkół, szkółek sportowych, półkolonii, kolonii, obozów