Zapraszamy do zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu, zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami zwiedzania, które dostosowaliśmy do obecnej sytuacji, abyście czuli się bezpiecznie.

1. Podziemne Przejście Turystyczne do odwołania czynne jest w następujących dniach
i godzinach:
• Wtorek – Sobota: 10.00 – 16.00 (możliwość wejścia do godz. 15:00) oraz
Niedziela: 10:00-18:00 (możliwość wejścia do godz. 17.00)
2. Ograniczeniu ulega liczba przebywających jednocześnie w całym obiekcie – maksymalnie 5 osób (4 zwiedzających oraz 1 przewodnik)
3. Wyjątek dla punktu 2 stanowi sytuacja, gdy zwiedzający stanowią jedną, wspólnie zamieszkującą rodzinę. Wówczas dopuszcza się większą liczbę osób pod warunkiem, że są niepełnoletnie.
4. Ograniczeniu ulega czas zwiedzania do 30 minut.
5. Osoby zwiedzające będą wprowadzane do obiektu PPT w odpowiednich odstępach czasu pod opieką Przewodnika Przejścia.
6. Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:
• każda osoba planująca zwiedzanie zostanie poddana bezdotykowemu mierzeniu temperatury. W przypadku stwierdzenia u któregoś ze zwiedzających temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, taka osoba nie będzie wpuszczona na teren obiektu PPT,
• przed rozpoczęciem zwiedzania każdy zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, używając środka z dystrybutora znajdującego się na początku trasy zwiedzania.
• przez cały czas zwiedzania obowiązuje nakaz noszenia przez zwiedzających maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy,
• zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, przebywających w Podziemnym Przejściu Turystycznym (min.1,5 m),
• obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów i innego wyposażenia PPT,
• urządzenia multimedialne aktywowane poprzez dotyk są wyłączone z użytku
• zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji umieszczonych na trasie zwiedzania
7. Ze zwiedzania wyłącza się salę „Jarosław i San”
8. Zwiedzanie ma charakter płynnego spaceru.
9. Zatrzymanie się może nastąpić tylko w 6 oznakowanych salach,tj: „Ceramika” „Kuchnia mieszczańska”, „Myślistwo”, „Jarmarki”, „Historia Ratowana Miasta”, „Makieta Jarosławska”. Sale te umożliwiają zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy zwiedzającymi zebranymi w grupie
10. Limit odległości nie dotyczy rodzin przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.